O NAS

Jesteśmy dolnośląskim oddziałem Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.

Na tej stronie opiszemy wkrótce naszą działalność