Miejskie TKKF w Wałbrzychu

Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu

Adres:
Aleja Podwale 1
58-316 Wałbrzych

KRS: 0000140034
REGON: 890520457
NIP: 8862122515

Prezes Zarządu:          Tadeusz Godlewski
Wiceprezes Zarządu: Bogdan Smolikowski, Marek Henczka
Skarbnik:                       Zdzisław Karolczyk
Sekretarz:                      Kazimierz Staszewski

Członkowie Zarządu:
Grzegorz Karpiński
Dorota Nowakowska
Paweł Kubicki
Komisja Rewizyjna:
Tadeusz Matusiak
Stanisław Sak
Grażyna Wąsowicz
Sylwia Matusiak